ธงชุดDPAC

thum-Dpac

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net , http://www.3nanomedia.com

ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก

children

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สายวัดคำนวณค่าBMI

tapebmi

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

ธงคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก(pap smear)

pap-smear

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

ธงปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

DMHT

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

ธงโภชนาการอาหารหญิงตั้งครรภ์

flag-pregnant

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

ธงวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

flag-breast

รูปภาพ

โมเดลอาหารแลกเปลี่ยน

food

รูปภาพ

วงล้อคาดคะเนวันคลอด

pregnant

รูปภาพ

ชุดหุ่นเต้านม จำลอง

breast

สนใจสินค้า สอบถามได้ที่ 02-8737030 , 082-7900948-9

Previous Older Entries

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.