แผ่นป้ายให้ความรู้

board

 

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net , http://www.3nanomedia.com

ที่วัดส่วนสูงคำนวณค่าBMI

altimeter

 

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net , http://www.3nanomedia.com

ชุดประเมินสุขภาพปิงปองจราจรชีวิต7สี

wheel-DMHT   สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ แฟกซ์มาที่ 02-8737031 มือถือ 082-7900949 , 082-7900948 ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net , http://www.3nanomedia.com

ธงชุดDPAC

thum-Dpac

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net , http://www.3nanomedia.com

ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก

children

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สายวัดคำนวณค่าBMI

tapebmi

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

ธงคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก(pap smear)

pap-smear

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-8737030 หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

Previous Older Entries

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.