โมเดลอารหารหวาน-มัน-เค็ม

สนใจโทรสอบถามได้ที่ 082-7900948 / 082-7900949

หรือ email.3nanomedia@gmail.comหรือ

http://www.3nanomedia.com/

Advertisements

โมเดลอาหารเด็กแรกเกิด-1ปี

สนใจโทรสอบถามได้ที่ 082-7900948 / 082-7900949

หรือ email.3nanomedid@gmail.com

หรือ http://www.3nanomedia.com/

โมเดลอาหรหญิงตั้งครรภ์

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948  หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ www.3nanomedia.net

โมเดลอาหาร5หมู่-ธงโภชนาการ(สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948  หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ www.3nanomedia.net

โมเดลอาหารโรคไต 21 จาน

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948  หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net

โมเดลของหวานที่ทำให้เกิดฟันผุ และ(โรคอ้วน)

sweet

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net

โมเดลพิษภัยบุหรี่

smooking

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net

Previous Older Entries