ชุดโมเดลอาหารเด็ก(1-5 ปี) และหญิงตั้งครรภ์

thum-food

รูปภาพ

ชุดสาธิตพัฒนาการทารกในครรภ์และการดูแลหญิงตั้งครรภ์

thum-fetus

 

สนใจสอบถามได้ที่ 082-7900949 / 082-7900948

หรือโทร 02-8737030 แฟกซ์. 02-8737031

email 3nanomedia@gmail.com

ชุดสาธิตวัคซีนเด็ก0-72 เดือน

thum-vaccine

สนใจสอบถามได้ที่ 082-7900949 / 082-7900948

หรือโทร 02-8737030 แฟกซ์. 02-8737031

email 3nanomedia@gmail.com

ชุดสาธิตพัฒนาการเด็กและการดูแลเด็กแรกเกิด-6 ปี

thum-care

 

สนใจสอบถามได้ที่ 082-7900949 / 082-7900948

หรือโทร 02-8737030 แฟกซ์. 02-8737031

email 3nanomedia@gmail.com

ชุดสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

thum-check-breast

 

สนใจสอบถามได้ที่ 082-7900949 / 082-7900948

หรือโทร 02-8737030 แฟกซ์. 02-8737031

email 3nanomedia@gmail.com

เตียงวัดความยาวเด็ก

baby-tall

สนใจสอบถามได้ที่ 082-7900948 / 082-7900949 หรือ 02-8737030

Email. 3nanomedia@gmail.com

ชุดสาธิตอาหารเด็กแรกเกิด-5ปี

food-child

Previous Older Entries

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.