ชุดโมเดลมะเร็งปากมดลูก

thum-uterus

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ http://www.3nanomedia.net
email 3nanomedia@gmail.com

ชุดโมเดลฟันผุ

thum-decayed-teeth

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ http://www.3nanomedia.net
email 3nanomedia@gmail.com

เครื่องชั่งน้ำหนักทารก

thum-wieght-child

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ www.3nanomedia.net

email 3nanomedia@gmail.com

ชุดโมเดลอาหารเด็ก(1-5 ปี) และหญิงตั้งครรภ์

thum-food

รูปภาพ

ชุดสาธิตพัฒนาการทารกในครรภ์และการดูแลหญิงตั้งครรภ์

thum-fetus

 

สนใจสอบถามได้ที่ 082-7900949 / 082-7900948

หรือโทร 02-8737030 แฟกซ์. 02-8737031

email 3nanomedia@gmail.com

ชุดสาธิตวัคซีนเด็ก0-72 เดือน

thum-vaccine

สนใจสอบถามได้ที่ 082-7900949 / 082-7900948

หรือโทร 02-8737030 แฟกซ์. 02-8737031

email 3nanomedia@gmail.com

ชุดสาธิตพัฒนาการเด็กและการดูแลเด็กแรกเกิด-6 ปี

thum-care

 

สนใจสอบถามได้ที่ 082-7900949 / 082-7900948

หรือโทร 02-8737030 แฟกซ์. 02-8737031

email 3nanomedia@gmail.com

Previous Older Entries

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.