โมเดลอาหรหญิงตั้งครรภ์

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948  หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ www.3nanomedia.net

Advertisements

โมเดลอาหาร5หมู่-ธงโภชนาการ(สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948  หรือ

แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ www.3nanomedia.net

โมเดลของหวานที่ทำให้เกิดฟันผุ และ(โรคอ้วน)

sweet

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net

โมเดลพิษภัยบุหรี่

smooking

สนใจในสินค้าของเรา สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ มือถือ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ แฟกซ์มาที่ 02-8737031

ทางอีเมลล์ 3nanomedia@gmail.com หรือ

สามารถชมสินค้าของเราได้ที่ http://www.3nanomedia.net

ชุดโมเดลมะเร็งปากมดลูก

thum-uterus

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ http://www.3nanomedia.net
email 3nanomedia@gmail.com

ชุดโมเดลฟันผุ

thum-decayed-teeth

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ http://www.3nanomedia.net
email 3nanomedia@gmail.com

เครื่องชั่งน้ำหนักทารก

thum-wieght-child

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-7900949 , 082-7900948

หรือ www.3nanomedia.net

email 3nanomedia@gmail.com

Previous Older Entries